Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Yngre vykort från Örserum 3


Vi fortsätter resan bland det jag kallat "yngre vykort" och nu med den tredje delen. Korten är från ungefär 1935 och framåt. De flesta bilderna är klickbara. Kommentarerna kan kräva lokalkännedom.

"Från Höjderna"

Från höjderna

Postgånget 1941. Förlag: Hoffoto. Calla Sundbecks Eftr. Gränna.

Närmar oss denna gång Örserum från nordväst och blickar ut över sjön från höjderna. Man behöver förmodligen inte vara nostalgisk för att se skönheten i landskapet.

Badstranden

Flickor i båt

Postgånget 1965. Förlag: Leif Wirén, Holsbybrunn.

En av många vackra bilder på "Badstranden". Här var det långgrunt, men ut till "Stenen"- som syns i mitten av bilden - fick man simma. Är det någon som känner igen flickorna i båten? Även om kortet är postgånget 1965, kan det vara taget långt tidigare, möjligen vid samma tillfälle som nedanstående kort.

Kortskrivaren ger oss en vink om att somrarna på 60-talet inte heller alltid var värme och solsken; ”Man behöver inte alls gå ner i vattnet, ty man blir minst lika våt på land.” - skriver han till "Damerna i växeln på Statens Institut för Hantverk och Industri i Stockholm”.

Båtar vid badstranden

Postgånget 1950. Förlag: Leif Wirén, Holsbybrunn.

Är det inte flatekan som användes av flickorna ovan, som ligger uppdragen lite längre bort på stranden? Här ser vi också två båtar av sniptyp som ansågs lite finare.
Kan ana en rödfärgad badhytt, vilken hade sin alldeles speciella doft. Längre bort ser vi Kärleksudden utanför Majgården.

Långgrunt i Ören

Postgånget 1944. Äkta fotografi. Inget förlag.

Ibland blir man förundrad över motiven. Badstranden står det, men som ni ser är det en av de torra somrarna då Ören avtappades och sjön började betydligt längre ut. Skall inte trötta er med fler exempel, men kan nämna att det finns ett Leif Wirén-vykort från andra hållet över den nyss avslagna vassbänken ... också ett märkligt motiv.

Sjöryd, Fornåsa, Peking, Solvalla ..

Långgrunt i Ören

Postgånget 1945. Äkta fotografi. Inget förlag.

Vi förflyttar oss en bit utmed Örens strand. Här ligger de villorna; Alla med utsikt över sjön. Längst till vänster Sjöryd, därefter ett hus som jag inte kommer ihåg namnet på - och som inte finns med i Sveriges bebyggelse. Det ägdes på 1950-60-talet av en doktor Strandberg från Djursholm, enligt Lars Möller. Därefter Oscar Bergmans Fornåsa och slutligen Villa Peking.
Sjöryd - som också var gamla namnet på gården Anneberg vid Ören - byggdes 1932. En stor villa med nio rum, två hallar och ett kök enligt Sveriges bebyggelse (1956). Fornåsa sattes upp 1925. Detta på en del av Gustaf och Edit Anderssons fastighet Solhem - om vilken mera nedan. Köpebrevet kan studeras här.

Långgrunt i Ören

Postgånget - okänt år; Porto 10 öre liggande lejon. Förlag Smålandsgården, Örserumsbrunn.

Här har vi samma villor, men ett annat perspektiv. I fonden dessutom det år 1930 byggda Solvalla. Ett öppet landskap, även om granhäcken redan börjar få viss höjd..

Det ovan nämnda Villa Peking - namnet anges på ett vykort postgånget 1936 (sic!) - ägdes enligt Lars Möller under 1950-70-talet av en familj Hellman.

Långgrunt i Ören

Postgånget 1944. Inget angivet förlag.

Solvalla och Sjöryd på en egen bild. I Solvalla bodde fru Ebba Karlsson med barnen Siv och Stig. Om jag minns rätt var de släkt med Wirén. Flyttade tidigt från Örserum, möjligen redan på 50-talet.

Örserums kyrka

Örserums kyrka före invigningen

Postgånget 193?. Privattaget.

På baksidan av detta privattagna kort anges: "Örserums Kapell skall invigas i september 1937". Kortet är alltså mycket tidigt.

I "Örserum en liten hembygdsskrift" (1979) kan vi läsa om direktör A. T. Wirén på Örserums badanstalt.
"Direktör Wirén hade för avsikt att donera en kyrka i Örserum till Gränna församling. Då församlingen inte ville ta emot donationen, beslöt Wirén att själv låta bygga kyrkan för att sedan överlämna den till en stiftelse. Kyrkan bygddes 1936-37. Biskop Sam Stadner skulle ha invigt kyrkan 1937, men då han avled samma år, uppsköts invigningen till 1938, då den förättades av biskop Yngve Brilioth."

Kyrkan tidigt ej privat

Postgånget 1939. Ej angivet förlag.

Ett nästan identiskt kort men ej privattaget. Lite mer uppuxet på kyrkogårdstomten.
Jag väljer att visa båda korten, då det finns detaljer på dem som kan vara intressanta - och då handlar det inte om kyrkan utan om vägen.Stenen1

Visar en detalj av det privattagna kortet. Är det inte en stor sten som utgör ett stopp på "stora landsvägen"? Och bakom detta tycker jag mig se en skylt; Kan det vara en bensinpump? Sannolikt byggdes vägen i etapper och samhället "följde med".Stenen1

Här en detalj av det andra kortet. Nu ser det ut att finnas en bom över den nya vägen. Någon kommer cyklande.

Kyrkan från gaveln

Postgånget 1938. Förlag: Hoffoto. Calla Sundbecks Eftr. Gränna.

Ett tidigt kort av kyrkan som visar östsidan och de båda ingångarna. Takkupan och fönsterna på andra våningen tillhör vaktmästarbostaden. Att det finns bostad i kyrkan gör den enligt hembygdsskriften "ganska välkänd".


Kyrkan på håll

Postgånget 1943. Förlag: E. E. E. Tranås.

Slutligen en bild av kyrkan "på håll". Frågan är vem det är som står i Hjalmar Möllers trädgård? Kanske är det Johan "Krök" eller som han hette Johan Gustavsson, kommen från Krökinge - en gård norr om Högemålen i Gränna socken. Lars Möller skriver om honom i mail till mig: "Hjalmar Möller använde honom till att såga och hugga ved, gräva rabatter och köksland, tömma avloppsbrunnen och skotta snö. Han kunde inte gå på vår vattentoalett, utan cyklade hem till sin torrtoa när behov uppstod."  Jag ser i hembygdsskriften att Rolf Möller skrivet om honom på samma tema. "Då tog han cykeln - steg på den bakifrån (en stegpinne på bakhjulet) och åkte hem till sitt eget utedass."  Modernitet är inte alltid lätt att hantera .. 

Solhem och Smålandsgården

Solhem

Postgånget 1941. Förlag: Smålandsgården, Örserumsbrunn.

På yngre kort av samma motiv anges "Annex-Solgården, Örserumsbrunn" eller "Annexet Smålandsgården, Örserumsbrunn".
I Sveriges bebyggelse anges huset byggt 1930. I samma bok anges själva Smålandsgården byggt 1931. I hembygdsskriften dock 1932.

Fortsättning följer inom kort.