Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Äldre vykort från Örserum 2


Vägen till Örserum från norr

Vägen till Örserum

Den här bilden är poststämplad 1914 och visar vägen in i Örserum från norr. Vi har missionshuset lite längre ner till vänster utanför bilden. Som ni ser finns redan nu två alternativa vägar. Skälet till detta var förmodligen den branta backen, på det vi kallade "Gröna vägen", ned mot Jonstorpsavtaget. Det är tydligt att båda vägarna används vid den här tiden.
Jag har detaljstuderat kortet, men har inte lyckats få syn på milstenen, som väl fortfarande idag står i kilen mellan de två vägarna. Undrar var den stod på den tiden?  Milstenen är - om jag kommer ihåg rätt - av 1800-talstyp, men jag kan ha fel. (Läs mer om milstenar)

villa örensberg - Örserums affär

Villa Örensberg

Den här bilden - tagen av Calla Sundbeck - visar hur lantligt Örserum tedde sig omkring 1912, då kortet är postgånget. 1908 sålde A. T. Wirén fastigheten för 200 kronor. Den hade avstyckats från 1/4 mantal kronoskatte Örserums Mellangård  (Källa: Lantmäteriet). Köpare var handlanden A. W. Andersson i Frinnaryd, som möjligen lät uppföra "villan". Enligt John Ingessons uppgifter i "Örserum en liten hembygdsskrift" (1979) flyttade Olle Andersson sin affär från lokalen i närheten av badanstalten till denna byggnad omkring 1908. Rörelsen övertogs senare omkring 1921 av en Tranåsbo vid namn Asthon, vilken 1923 överlät den till John Ingesson. Denne hade redan tidigare börjat sin affärsmannabana i Adelöv.

Om man tittar noggrannt, kan man se gärdesgården som fanns i anslutning till vägen. Flaggan var inte hissad när kortet togs. Sådant ritade man till i efterhand.

Örensberg, Örensro och Romans

Örensberg, Örensro o Romans

Året är 1914. Vi ser att Örensberg inte längre är ensamt bland de stora villorna. Örensro har tillkommit. Huset till höger, Romans - senare kallat Smedstorp - fanns redan på 1800-talet och här bodde byns smed Anders Viktor Roman (1859-1931). I bokverket Sveriges bebyggelse anges att Örensro uppfördes 1914.

parti av Örserums brunn

Parti av Örserums brunn

Den här bilden är säkerligen tagen från Missionshuset. Kortet är skrivet 1927 och vi ser nu att namnet Örserums brunn används. Det namnet hade postkontoret som fanns på orten under åren 1925 - 1967. Troligen var det A. T. Wirén som såg till att det i poststämpeln fanns ett annat namn än bara Örserum. Idag skulle vi kalla det skicklig marknadsföring. Den lilla byn byter namn från Örserum till "varumärket" Örserums brunn.

Den första stämpeln

Här visas den första poststämpeln för Örserums Brunn. Jag har ännu inte lyckats hitta en hel stämpel, så denna får duga så länge. Är ej heller säker på om Örserums brunn särskrevs i poststämpeln. Så skedde ej i den senare poststämpeln där namnet skrevs Örserumsbrunn.

Vi skymtar i bilden ytterligare byggnader; Ett uthus till Östergården som senare blev Hugo Anderssons sommarstuga. Likaså ser vi en bod framför Östergården. Möjligen en vagnbod. Ser det inte ut som om Romans ännu är omålat? Och gärdesgården finns fortfarande utmed allmänna vägen.

utsikten

Gamla utsikten

Vi gör en avstickare upp i "parken".
Hur många Örserumsbor visste att vår bardoms stora utsiktstorn hade en föregångare?  Kortet är postgånget 1919.

örensbadens villor

Örensbadens villor

Vi rör oss en bit från utsikten ner mot sjön Ören. För den som kan sin barndoms marker, blir det här kanske en överraskning. Innan Hans Frick byggde sitt Sjötorp fanns de här "villorna" i närheten. Troligen är det dessa hus som flyttades till Örensbaden och som ännu finns där en bit framför nuvarande huvudbyggnad.
Lägg märke till avsaknaden av vassbänkar. Vi återkommer till det fenomenet.

Öreglittret

Öreglittret

År 1909 köpte en Karl Norén i Stockholm den avstyckade fastigheten Öreglittret. Säljare var A. T. Wirén och köpesumman 500 kronor (Lantmäteriet). Tydligen var man tidigt ute med att göra ett vykort över det nya huset;  Kortet är ett prov och man kan se namnet Örnglitter som blivit rättat till Öreglittret. Huset är ej färdigt då taket endast är läktat. Klicka på bilden så ser ni hur det färdiga kortet såg ut.

Örensro

Örensro från berget

Vi rör oss igen en bit upp i parken och befinner oss på min bardoms berg. Utsikt över gärdena och Örensro. Kortet ingår i serien "Förlag: John Ingesson" och är postgånget 1927. Jordlotten Örensro köptes 1911 av en Ida Andersson i Alboga kvarn. Säljare var A. T. Wirén. Köpesumman 400 kronor. I kontraktet finns flera intresanta detaljer:
"Köparen åligger att inhägna jordlotten och å det inköpta området uppföra en prydlig villa före den 1 juni 1912".

Men kanske en annan paragraf är än mer intressant:

Örensro avtal

Nedan ser vi hur "prydlig" villan Örensro blev. Kortet ingår i serien "Förlag: John Ingesson", men här har man ansat den vågiga kanten.  Postgånget omkring 1930.

Örensro en face

byvägen i örserum 

Örserum och vägen

En bild på byvägen, som också var den gamla genomfartsvägen, där både Örensro och Örensberg finns med. Också en av de få bilderna där man ser en skymt av det år 1878 uppförda missionshuset.

Örserum-HOTEL

Örserum hotel o Östergårdens vagnbod

Vi fortsätter en liten bit västerut. Östergårdens förmodade vagnbod till vänster och Annexet till Örserums badanstalt framför oss - här kallat Örserum-Hotel.
Läs vidare om Äldre vykort från Örserum.