Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Äldre vykort från Örserum 1


Örserums västergård

Västergården

Ovanstående bild är troligen en av de äldsta från Örserum. Bilden är en kopia av ett av de vykort som producerades av Förlag: H. Andersson Frinnaryd, även om inte förlagstexten syns ovan.

Tänk Dig att Du står på gamla vägen med Smålandsgården på höger sida. Det Du ser på bilden är Västergårdens byggnader som låg där Smålandsgården ligger idag. Gaveln, som syns längst bort i fonden, bör vara Östergårdens vagnbod.
Lägg märke till staketet på höger sida i anslutning till Västergårdens byggnader; Det återkommer i några bilder. Notera också de granar som syns vid husknuten. Huset Du ser till vänster bör vara baksidan på Örserums troligen första affär "Anderssons kontantaffär", som vi snart återkommer till.
Det är för mig okänt när Västergården flyttades ut, men jag noterar att nuvarande Västergården i grunden är ett hus byggt 1919 enligt Sveriges bebyggelse.

Örserums badanstalt

Öreserums badanstal1

Vi förflyttar oss en bit och vänder oss om. Tänk Dig att Du står ungefär mitt för källarmästare Einar Anderssons gula tegelvilla och riktar blicken västerut.
Kortet är ett vykort, men en mycket dålig bild som jag tagit på en del av en "korttavla" som kanske fortfarande hänger på andra våningen i Örensbadens huvudbyggnad. Jag väljer att visa den, då den är bättre än inget kort alls. Även detta kort ingår i serien Förlag: H. Andersson Frinnaryd; Bildtexten är troligen "Örserums Badanstalt p:a Grenna". Det handlar alltså om badanstaltens gamla huvudbyggnad vilken brann ner 1937. Lägg märke till det vita staketet som nämndes tidigare. Närmast till höger i bild ligger Mellangårdens byggning;senare kallad Svalboet eller Svalebo. Längst bort till vänster syns Västergården.
(Det har påpekats för mig att ordet "byggning" ovan är ålderdomligt. Som synes blandar jag byggnad och byggning i mitt språk helt utan avsikt.)

Anderssons kontantaffär - Örserum

Örserums kontantaffär

Kommer Du ihåg granarna som nämndes i den första bilden och staketet som syntes tydligt framför dem? Nu står vi bakom detta inne på gården vid Örserums badanstalt. Det vi ser snett över vägen är Anderssons Kontantaffär som enligt Grennfelt, "Ett sekel i Grännabygden" (1957), öppnades år 1906. Den låg där det idag är parkering. Kanske på samma plats där det fortfarande på 1950-talet och ett tag framåt, låg en vitmålad byggnad som kallades "Bageriet". I Anderssons kontantaffär fanns, enligt vad Rolf Möller berättade för mig, Örserums första telefon. Denna var ansluten till en ledning som var dragen över skogarna ända till Frinnaryd, om jag minns rätt. Butiken finns omnämnd i Oscar Sjöquist, "Bonddrängens gamla dagbok" (1966). Handlaren hette Olle Andersson och var enligt "Örserum En liten hembygdsskrift" (1979), från Svalhult i Adelövs socken.
Kortet som ingår i serien från Förlag: H. Andersson Frinnaryd, blev när jag köpt det på auktion, en verklig överraskning för mig; Det är skrivet av Ida Israelsson - bygdekokerskan från Älmeberg - som senare bodde i Björkenäs. Ida var min farmors moster fast nästan jämngammal med henne. Ni får själva läsa vad hon skriver dagen före julafton 1906:

 


örserums Badanstalt med A. T. Wirén

Örserums badanstalt med A T Wirén

Ytterligare ett kort på Örserums badanstalt, även detta postgånget 1906. Se på bilden och tänk dig att du står snett till höger framför nuvarande huvudbyggnad på Örensbaden. Försök att se förbi personerna och Du upptäcker att det inte syns något annex. Detta är ännu ej byggt. Mannen med den vita mössan och hunden är direktör August Theodor Wirén, född 1870 i Grankärr, Vireda socken, som son till bonden Karl Peter Andersson och hustru Kristina Maria Jaensdotter. A. T. Wirén var hotell-och kurortsvärd under åren 1904-1949 och kom att få stor betydelse för samhället Örserums utveckling.

Örserums badanstalt Från Öster

Örserums badanstalt från öster

Här en bild på samma byggnad från öster. Kortet kan vara från ungefär samma tid som det föregående, då frankeringen är Oscar 5 öre grön. Över verandan syns nocken på något av husen i Västergården.

Ett kort postgånget 1932 ifrån samma vinkel. Detta är ett av de få kort där man kan få en uppfattning av hur baksidan på den år 1937 nedbrunna byggnaden vid Örserums badanstalt såg ut - en glasveranda även mot sjösidan.

örserums badanstalt med annexet


Det här kortet är poststämplat 14/5 1910. Barnen står på verandan till det nya annexet, som alltså finns på plats detta år. Även denna bild visar hur sjösidan såg ut på den nedbrunna byggnaden vid Örserums badanstalt; En veranda i två våningar. 

Villa örensborg - annexet


En bild på annexet från sjösidan. Här kan vi se att det stora huset kallades Villa Örensborg. Ordet villa på hotellen återkommer på andra stora byggnader i Örserum. Kortet är postgånget 1915.


Även detta kort, som visar del av framsidan och västergaveln, är postgånget 1915. Här kallas annexet Stora Hotellet. På en annat kort skrivet 1922 får huset heta Badhotellet. Man hade anledning att vara stolt över denna rumskapacitet. Namnet hade ännu inte satt sig ...

I boken ""Vilo och kurorter" (1917) presenteras Örserums badanstalt på ett fullödigt sätt. Läs mera här

Örserums restaurant med annexet


Vi är tillbaka framför Örserums badanstalt och det som nu kallas Örserum Restaurant. Kortet är skrivet 1927. På ett annat kort ur samma serie anges ordet Restaurationen. Lägg märke till granarna som nämndes tidigt samt det nya staketet. Detta kommer vi att möta på fler bilder.

Örserums badanstalt med bussar


Det här kortet är postgånget 1943 men måste vara tagit mellan 1930 då Solvalla i fonden byggdes och 1937 då byggnaden till vänster brann ned. Även denna bild är klickbar, och ni kan då se att det ännu finns ett mindre hus på Smålandsgårdens blivande tomt. Likaså är de fina bussarna möjliga att studera närmare. Den till vänster verkar ha  bilnummer F 2282. Lägg märke till att chaufförerna båda verkar ha ridbyckor och vega(?)mössa. Synd att man inte kan identifiera personerna.

Örserums badanstalt - några fler bilder


Ett lite annorlunda perspektiv där man ser både restaurangen och hotellet. I fonden staketet med grindstolpar framför Mellangården. Kortet har ett frimärke från 1935 och är väl postat vid den tiden.


Här står fotografen framför Östergårdens grind. Som vi kan se finns här en liknande typ av staket. Häcken med de vita "smällebären", som fanns där till vårt stora nöje under 1950-60-talet, är ännu inte planterad. Kortet är skrivet 1935.


Ett kort postgånget 1928. Ser ni hur vägen fortsätter ut i ett öppet landskap? Ingen granhäck skymmer sikten. Solvalla (1930) är ännu ej byggt. Skrivaren verkar ha något att meddela oss: "Vi firade mids-afton vid sjön Örens strand nära Gränna o i sällskap med Prinsp. Bernadotte o ett stort skoutläger." Då kanske det varit ytterligare ett stort läger i trakten; Det andra lägret jag tänker på är Frisksportlägret 1959.

Parti av Örserum


Så lämnar vi Örserums badanstalt på cykel på vägen västerut. Kortet är postgånget 1925 och förlaget är "John Ingesson", vår handlare som etablerat sig på orten 1923.
Läs vidare om Äldre vykort från Örserum.