Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Äldre vykort från Adelöv

Visar här några äldre vykort från Adelöv som jag samlat. Trots min uppväxt i Örserum på 1950 och 60-talen är min lokalkännedom om Adelövs socken bristfällig. Möjligen beror detta på att familjen - som många andra på den tiden - saknade bil och att Adelöv endast besöktes när det var "marken".

Marknadsplatsen

Adelövs marknad

Börjar med en tidig bild från Adelövs marknad. Som ni ser kan man identifiera taken på marknadsbodarna i mitten av bilden. Möjligen är bilden tagen från nedan visade hus.

Adelöfs Marknadsplats

Enligt boken "Sveriges bebyggelse" (1956) är detta hus uppfört 1886. Här hade 1956 köpman Jacob Erlandsson butik, och stället anges med namnet Platsen.

Adelövs kyrkby

Adelöv kyrkogård

Ett kort stämplat 1907 med kyrkan och kyrkogården. Bilden är intressant då den visar tidens gravskick i Adelöv; Stående vitmålade trävårdar, några träkors samt enstaka stenar. Förmodligen var de dödas namn skrivna på trävårdarna.

Adelövs kyrka

Även detta kort är stämplat 1907. Gräset är antingen inte uppvuxet eller så slog man ändå kyrkogården ibland vid denna tid.

Vykortsbilder var mycket populära; Den här bilden är från Konstförlaget Kärnan, Hälsingborg, och är poststämplat i Trönninge med adressat i Laholm. Om mottagaren Frida Mattson - som fick kortet på sin födelsedag och som möjligen tjänade hos herr Frummerin i Laholm - eller familjen Sjögren i Trönninge som sände det, hade någon Adelövsanknytning, är ovisst.

Adelöv kyrka 1939

Det här kortet är skrivet 1939. Fortfarande finns många av "träflisorna" kvar på kyrkogården.
Förlag är S. Ingesson Adelöv, vilken väl bör vara densamme som Simon Ingesson, broder till min förste arbetsgivare handlaren Johan Ingesson i Örserum, bördig från Adelöv. (Lägger med en släktutredning gjord av en man som kartlade många i bygden, kyrkoherden i Vireda, Helge Skafvenstedt, död 1953.)

Adelövs kyrka 1912

Ett privattaget vykort postgånget 1912. Ser ni hattarna? Imponerande storlek. Kortet går till en fröken Ida Bredberg, som tydligen fått plats i Jönköping, från "vännen i Adelöf".

Adelöv kyrka och skolhus 1912

En bild med både kyrkan och skolhuset. Postgången 1912.

Så ett kort där också affären och poststationen finns med. Kan inte se när det är postgånget, men mottagare är familjen Ernst Johansson i Björkhaga, Stora Hultrum, från vännerna i Svartemålen. Förlag: John Ingesson, Adelöf.

Adelövs skolhus - något så ovanligt som ett kolorerat kort från Adelöv. Kortet är postgånget 1910 och sänt som en Gott Nytt Års-hälsning mellan Ljungsbro och Mörsil nära Åre. Återigen en bild som använts av ett förlag utanför Adelöv; Import, Andersson & Kraft, Falerum.

Lilla Ljungstorp

Lilla Ljungstorp

Det här kortet är kanske ett av de mest kända Adelövskorten i samlarkretsar. Motivet var tydligen populärt redan vid utgivningen, då jag funnit ett exemplar med förlagsnamnet Andersson & Kraft, Falerum, och stämplat i Falerum 1909. Kortet jag visar ovan är även det postgånget 1909 och skrivet av Emmy i Äpplehult.

Ljungvall

I boken "Linderås och Adelöv två socknar i Holaveden" (1967) har författaren Erik Lönnerholm bidraget med ovanstående bild.  Bildtexten är "Ljungvall framför sitt L:a Ljungstorp". Det kan väl inte råda något tvivel om att det handlar om samma person på bilderna.

Den ende jag funnit - än så länge -  som möjligen kan vara densamme som ovanstående, är Adolf Fredrik Ljungvall, född 1855 i Bergskullen under Nannarp, Adelövs socken, son till avskedade livgrenadjären Sven Adell. Varför han senare kallar sig Ljungvall är okänt. Han nämns i ett par husförhörslängder "mindre vetande". Bor hemma hos sina föräldrar tills dessa dör och förekommer sist jag hittat honom som inhyses dräng i backstugan Kastenborg under Ryd (1900).
1894 finns en anteckning: "Inhys dräng.  utf[attig]". "Äktenskapsledighet till Svanshals 20/10 1894." Meningen struken. Därefter "Betyget återlämnat." Möjligen är han den person som i Ödeshögs hembygdsbok i dokumentet "Luffare man minns" anges: "Ljungvall från Adelöv".

Adelövs prästgård

Adelövs prästgård

Ett privatttaget kort med vykortsbaksida postgånget 1905. Kortet skrivs till fröken Elin Olander, Englarp, Svenljunga. "Kära Elin! Hoppas Du fått mitt bref! Du kan väl vara snäll ställa om att jag får min kappa o min väst. Ida måste ha det nu i vardags....(?) Hjärtliga hälsningar från min Karl o mig! Karin."
Byggnaden anges i Sveriges bebyggelse vara från 1780 och ombyggd 1809. Gårdens namn anges Kappetorp.

Åsens missionshus

Åsens missionshus

Ett privatttaget kort med vykortsbaksida - ej postgånget, men skrivet 1913. Mottagaren är Fröken E Elisabet Karlsson Åsen Adelöf och den som gratulerar på namnsdagen är Agda. Om vi går till 13:de roten i husförhörslängden 1909-1913, kanske vi kan hitta namnsdagsbarnet. En kandidat kan vara Edit Elisabeth, dotter till Karl Viktor Danielsson i Åsens södergård. Hon gifter sig 1922 21/12 och blir bondhsutru i Åsen. Hennes man heter Johan Valfrid Johansson och är född i Lommaryd. Åsens södergård är inte med i den lite tidigare Svenska gods och gårdar, men i Sveriges bebyggelse från 1956 finns den med. Då äger lantbrukarna Valfrid och Edith Johansson gården. Kanske är det rätt namnsdagsbarn från 1913.

Åsens missionshus som anges byggt redan 1864 kanske inte har förändrat sig så mycket under åren. Nu är det mer än 40 år sedan jag var där på möte med min bäste kompis.

Här kan Du läsa en redogörelse för den s k fria kristna rörelsen i Adelöv tagen från Sveriges bebyggelse.

Bollarp

Här ett privattaget kort från Bollarp där jag inte kan ange årtalet, men noterar att det postades efter 1905, då det har s k delad adresssida. Vid en jämförelse med Sveriges Bebyggelse har jag kunnat konstatera att det rör sig om fastigheten Bollarp 1:2. Läs gärna en diskussion om kortet och de som syns på bilden i Anbytarforum.

Näs

Näs

Fru Kristina Gustavsson i Norra Ustorp, Tranås, får 1924 en födelsedags- hälsning från vännen Lovisa.
Det ser ut som om det varit en högtidsdag också på Näs. Dessvärre kan jag inte ens med förstoringsglas lista ut vad som står i monogrammet(?) i äreporten.
"Foto: Ernst Bengtsson" anges på kortets adressida. Hette inte John Ingessons hustrus bror just så? Han som var "bokhållare" hos Hugo Andersson i Örserum och som av oss småpojkar mest var känd för sitt; "Äsch, flött på di Tessy" - ett uttryck han hade när han baxade sig förbi Hugos gamla hund på kontoret...

Brahälla

Brahälla

Det finns många vykort på Brahälla. Jag väljer att visa ett tidigt kort postgånget 1905, med hel adressida. Fröken Maja Larsson på Vretaholm, Grenna, får en jul och nyårshälsning från Ose. S-n - vad det nu kan betyda.

Sjön Noen

Noen

Slutligen ytterligare ett tidigt kort över Noen, postgånget 1905. Kortet visar tydligt hur det kunde se ut när adressidan endast var förbehållen postverket.