Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Vykort från Örserum - Flygfoto

Om Du vill börja med att se en översikt över Örserums samhälle visas här ett antal flygfoton. Gå annars direkt till sidorna om Äldre och Yngre vykort över Örserum som Du hittar på länkar under VYKORTSSIDOR till höger.

De här visade flygfotona har åldersbestämts med hjälp av boken "Sveriges bebyggelse", Jönköpings län, Del III, där man kan hämta uppgifter om t ex byggår och vem som bebodde husen omkring 1956. För indentifikation använder jag de titlar som anges i Sveriges bebyggelse. Tidstypiskt är det nästan endast männen som anges med yrkestitel. Mina kommentarer kan kräva lokalkännedom. 

Örserum omkr 1946

Den här bilden visar Örserums samhälle från väster. I nederkanten kan vi se att sågare Erik och Eva Johanssons Örensvik är under byggnad. Det betyder att kortet är från omkring 1946. Längst upp - lite till höger i kanten skymtar åkeriägaren Efraim och Edit Johanssons Åkersberg (1931). Kanske fler känner igen mannen, om jag skriver "Kalle Post". Ängarna nedanför Ingessons affär är ännu obebyggda.

Flygfoto omkr 1947

På denna bild är Örensvik färdigt; Så även köpman Rune och Stella Johanssons Runebo (1947) samt f d nämndeman Gideon och Nelly Walls Sunnanbo (1948). Eftersom åkariägaren Karl Svenssons Lidhäll (1951-52) inte är uppfört gissar jag att kortet är taget c:a 1949. Observera att den gamla vägen fortfarande har sin obrutna sträckning.

Flygfoto omkr 1956

Här är däremot den gamla vägens sträckning bruten av huset där vår småskolelärarinna Ebba Axelsson bodde. Huset finns inte med i Sveriges bebyggelse (1956), men dess bilder var troligen tagna året före. Vykortet är skrivet 5/6 1956.
Eftersom det här var min skolväg är det lätt att minnas varje detalj; Den konstiga lilla backe som blivit när den gamla vägen avbröts av Ebba Axelssons tomt; Lukten av brinnande gräs om vårarna när Hjalmar Möller svedde "tresnipen" - väl kanske den enda gång man i hans närhet inte kände lukten av cigarillen Matanzas.

Flygfoto från öster omkr 1946

En bild från öster. Troligen från 1946 då Edvard och Annie Allvins Örsäter står klart (1946). Om ni ser förbi fru Jennie Eliassons Fagerslätt (1922), finns det inga hus förutom folkskolläraren Hanna och Hjalmar Möllers Torebo (1935). Möbelsnickare Evert och Elisabeth (Lisa) Carlsson har inte påbörjat sitt Solliden (1947) på ängarna nedanför Ingessons affär. Kortet är skrivet 11/10 1947.


Flygfoto omkr 1950

Här finns både Busstationen och Evert Carlssons hus med. Kortet bör vara från omkring 1950.

Flygfoto från öster omkr 1955

Slutligen ett foto från norr. Bilden bör vara tagen omkr 1954 då köpman Arne och Linnéa Carlssons Örbacka (1954) finns med på bilden. Längst upp till vänster i bilden ligger snickare Gösta och Elly Elms Tulleboda (1951) - min plats på jorden under 20 år. Det syns att han fått hem kalkstensplattorna från Borghamn och att de redan är lagda. Mitt emot ligger möbelsnickare Ragnar och Hulda Carlssons Sördala (1951) - ett precis likadant hus - men spegelvänt.
Om man använder förstoringsglas kan man se att nuvarande Wiréns väg har en grässträng mitt i gruset. Trafiken var minimal.

Kanske skall det också nämnas att ovanstående endast är ett urval av de vykort i form av flygfoton som finns över Örserum under den här tiden. 

Rekonstruktion?

Genom att studera olika flygfoton tillsammans med uppgifterna i Sveriges bebyggelse 1956, går det att delvis återskapa i alla fall tankebilder, av hur Örserum sett ut under olika perioder. En del hus är nog rivna eller flyttade. Den ursprungliga Västergården t ex låg där Smålandsgården nu är belägen.

Här presenteras en lista på Örserums äldsta hus angivna i boken. Jag stannar vid 1935 och anger inom parentes de som bebodde husen omkring 1956:

Jag kan givetvis ha missat några ...

Du kan läsa om och se några av husen under de olika länkarna om vykort från Örserum på denna sida.