Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Genealogi - släktforskning

Här kommer efterhand att presenteras både forskningsresultat och hjälpmedel vid forskning.

Forskningsresultat

GENElm

Gösta Edvin Natanael Elm f. 1912 - rekryt i Eksjö.

Läs en artikel med anknytning till Göstas släkt. Har tidigare varit publicerad i boken Viredabygden III, Förr var förr - Nu är nu (utgivare Vireda hembygdsförening 2003) samt i tidskriften Släkthistoriskt Forum 2004 nr 5. "Backstugan Nybygget och dess invånare" - vilka alla på något sätt är släkt med Gösta och mig. Läs vidare här om "Backstugan Nybygget och dess invånare"

Övriga större artiklar jag publicerat hittills: 

Siddons

Min forskning handlar numera nästan enbart om befolkningen i Vista och Norra Vedbo härader. 

Hjälpmedel

Allt material om hjälpmedel i forskningen avseende bl a Vista och Norra Vedbo härader finner Du numera på sidan HJÄLPMEDEL