Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

hjälpmedel - Släktforskning

Här kommer efterhand att publiceras olika typer av hjälpmedel vid släktforskning i vissa delar av Norra Småland och Södra Östergötland

inledning

En forskares bästa hjälpmedel är att själv alltid ange källan till sina uppgifter. Då kan både man själv och andra gå tillbaka och kontrollera. Andra former av hjälpmedel kan vara avskrifter av originalhandlingar samt register till dessa eller t o m till arkivhandlingar, som kommer att visas nedan. Dessa kan i bästa fall ge ingångar i forskningen, men ersätter aldrig originalhandlingar.
Observera alltså att de hjälpmedel som kommer att presenteras här alltid måste kontrolleras mot originalhandlingen för att forskningen skall bli säker.

Avskrifter - register & annat

Som en inledning låter jag er ta del av ett par lite udda alster som finns publicerade i internettidningen Rötter: 

Det material som kommer att presenteras kan ibland vara mycket omfattande. När materialet är framtaget av andra än mig, kommer detta att tydligt anges. 
I den mån avskrifter av samma material finns utgivna av Jönköpingsbygdens genealogiska förening, är presenterat material tänkt att fungera som en komplettering till detta. Hänvisning till andra webpublicerade avskrifter kommer också att göras; Allt för att ge läsaren olika möjliga ingångar i forskningen. För att ta del av materialet, gå till länkar här till höger under Avskrifter & Register.

Nytt material kommer att publiceras fortlöpande. Inlagt material korrigeras efterhand. Det kan löna sig att vara uppdaterad på Nyhetsbloggen.