Svenska Dagbladet 1 A  -  2008-05-05  -  Sida: 26  -  Sektion: Namn-Familj

Regissören och teaterchefen Gösta Folke, Lidingö, har, som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 94 år.

Gösta Folke kom till Vireda i Norra Vedbo socken i Småland, mitten på 10-talet, till sina älskade fosterföräldrar
Annie och Edvard Allvin. Han växte upp under små förutsättningar tillsammans med sina syskon, tre till antalet,
under kärleksfulla och omvårdande omständigheter.

Under sina första skolår i Vireda visade det sig att Gösta Folke hade lätt för att lära och detta upptäckte läraren
och man gav honom möjligheter att läsa vid läroverket i Jönköping. Detta gjorde ont i min mormor, då han inte
fanns i familjens närhet, men man var mycket mån om att han skulle få de allra bästa förutsättningar till ett lärt liv.

Efter avklarade studier vid läroverket fortsatte Gösta Folke till Uppsala tillsammans med sin gode vän Tore Lord,
sedermera präst i Vireda, att börja läsa vid Fjällstedska för att bli präst. Studierna avbröts och Gösta Folke började
sin teaterbana som höll på fram till sin pensionering.

Kontakten med familjen var viktig för honom. Att vara delaktig i allas vardagsbekymmer och glädjeämnen kändes
angeläget.

Sin kärlek till hembygden har också alltid varit central och det har alltid funnits en längtan tillbaka till Vireda.

Gunilla Aldensjö-Lydén