Deltiologi betyder här vykortssamlande, genealogi betyder släktforskning och nostalgi det självklara nöjet att minnas.

Gamla fotografier från Örserum

I samband med att jag började mitt vykortssamlande - någon gång i början av 2000-talet - tog jag kontakt med min gamle tysklärare från Gränna Kommunala Realskola, Rolf Möller i Örserum. Några år tidigare hade vi samtalat vid en återträff på Realskolan och upptäckt vårt gemensamma intresse för hembygden. Under åren hade vi en del brev-och telefonkontakt och fick också möjlighet att träffas och byta kort.

Rolf Möller
     Rolf som guide vid gamla folkskolan

Det visade sig att Rolf i sitt idoga hembygdsarbete, lyckats identifiera en del glasplåtar med Calla Sundbäcks Örserumsbilder på Gränna museum. Han hade därefter låtit göra papperskopior av dessa. Under vår kontakt ordnade Rolf så att jag kunde ta del av bilderna på en CD. Det är bland annat en del av dessa ni kommer att få se här.

Efter Rolfs bortgång fick jag kontakt med hans broder Lars Möller. Tack vare Lars kan vi nu ta del av fler gamla foton ur Rolfs och familjens samlingar. Som ni kommer att se, är det helt unika bilder, och jag kan bara hoppas att fler än jag känner stor tacksamhet mot både Rolf och Lars.
Förutom Rolfs bilder kommer jag att använda även andra, vilket jag då anger.

örserum - de äldsta bilderna

Örserum infarten

Denna bild är troligen den äldsta som finns från Örserums by. Klicka på bilden så att de detaljer som kan ses framträder i det större formatet. Jämför gärna med vykortsbilden här. Som ni ser befinner vi oss en bit längre bort än på vykortet. Vi har tre stora hus på Västergårdens tomt i blickfånget. Den smala körbanan framträder. Gaveln respektive fasaden på Västergårdens byggningar är ännu inte vitmålade. Förmodligen finns heller inte något vitt staket vid Mellangården. Det lilla huset i bildens mitt är förmodligen inte som jag trott Östergårdens vagnbod, utan en bod som tillhör Mellangården. En vanlig ”jassgål” möter oss vid vägens vänstra och högra sida. Känslan av bondby i stället för brunnsort stannar kvar hos betraktaren. Varifrån Rolf fått bilden är okänt för mig.

Vägen in

Nu har vi förflyttat oss ytterligare en bit västerut. Du ser nedre delen av de första husen på Västergården och anar branten ner mot sjön. Det otydliga kortet ovan är en detalj ur ett litet kort som jag fotat av i  Örensbadens huvudbyggning. Där finns ett par tavlor med vykort och vanliga kort. 

Vägen från väster

Vägen in till Örserums by - så här ser hela bilden ut. Visst är fotot suddigt, men vi får ändå en känsla.

Slåtterfolk

Vi förflyttar oss ännu en bit åt väster och ser husen uppe vid vägen. Är inte riktigt säker på var vi befinner oss, men kanske någonstans vid nuvarande platsen för kyrkan.
Karlarna går med lien och kvinnorna tar upp mej. Alla har huvudbonader. Mannen längst fram bär väst. Kvinnorna tror jag har blusliv, förkläde och långa kjolar. Möjligen ser det just i år ut precis på detta sätt, någon annan stans i världen. I alla fall vad gäller klädseln, som väl främst är ett skydd i arbetet.
Fotot kommer från Rolfs samling, men förekommer också på en av tavlorna i Örensbaden.

Fortsättning följer när jag hinner lägga in mer material ....